Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Time After Time - Cyndi Lauper - Eva CassidyTime After Time - Cyndi Lauper

Lying in my bed I hear the clock tick,
And think of you
Caught up in circles confusion
Is nothing new
Flashback warm nights
Almost left behind
Suitcase of memories,
Time after

Sometimes you picture me
I'm walking too far ahead
You're calling to me, I can't hear
What you've said
Then you say go slow
I fall behind
The second hand unwinds

If you're lost you can look and you will find me
Time after time
If you fall I will catch you I'll be waiting
Time after time

If you're lost you can look and you will find me
Time after time

If you fall I will catch you I will be waiting
Time after time

After my picture fades and darkness has
Turned to gray
Watching through windows you're wondering
If I'm ok
Secrets stolen from deep inside
The drum beats out of time

If you're lost you can look and you will find me
Time after time
If you fall I will catch you I'll be waiting
Time after time

If you're lost you can look inside
Time after time
If you fall I will catch you I will be waiting
Time after time

You said go slow
I fall behind
The second hand unwinds
If you're lost you can look and you will find me
Time after time
If you fall I will catch you I'll be waiting
Time after time

If you're lost you can look and you will find me
Time after time
If you fall I will catch you I will be waiting
Time after time
Time after time
Time after time
Time after time
Time after time
Time after time  

-
Time After Time - Eva Cassidy


Thêm Bao Lần Đau ?

Lời Việt Leaqua

1.
Đêm tịch buồn
                    trăng chậm lặng lờ
Quay đều
             vòng kim tích tắc

Hắt hiu 
            chiếc bóng bơ vơ


Lên tường 
              vệt loang nỗi nhớ


Rương cũ 
             mình chôn giấu

Chữ viết 
             nét đa tình
Cay mắt 
             nhòe dòng thơ
Đêm đêm 
             về bủa vây
2.
Chữ anh tặng 
                    bụi vàng
Phai màu 
                thời gian héo úa
Tiếng anh
                nhớ quên bên tai
Khung hình 
                 cười với ai ?

Với ai ? 
Mình ta
          trũng giữa đêm sầu
Nhớ mãi nhau
                   còn bao lâu ?


ĐK
Còn bao nhiêu lần ?
Bao nhiêu lần ?
Con tim tủi hờn
Thêm bao lần đau ?

Đành ra đi
Nghẹn chia ly
Một đời xin lỗi hẹn
Trái tim tội tình 

Vội quay đi
Sợ con tim níu bước vô hồn đớn đau   
Bước đâu đường tình ?
Thêm bao lần đau ?

3.
Lắt lay 
           lá thu lìa cành
Bao mùa
           dại tê nỗi nhớ 

Nhớ rồi quên 
        tỉnh hay mơ
              mơ thủy triều dâng ngang


Sóng dâng ngang
Cứ dâng ngập tim
Sóng dữ vô hình
Thức giấc rát mặn trên môi

ĐK
Còn bao thu về
Tim ê chề
Chưa câu ước hẹn
Thu bao lần quen

Còn bao nhiêu
Mùa thu quay về
Tìm ta cuối đời
Trái tim tội tình

Từng thu đi
Mình ta gom lá chết chôn chặt đáy tim
Trái tim tội tình

Thêm bao mùa thu ?
Hm...........
Bao lần ta đau ?
Uh...........
Bước đâu đường tình ?
Thêm bao lần đau ?


Sài Gòn 15/10/2012
Viết tặng nàng và Francesca


>