Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

J'oublierai - Marie Pier Perreault
J'oublierai - Marie Pier Perreault
Quên Người Đi - lời việt leaqua

1.
J'oublierai, jusqu'aux dernieres secondes.
Quên người đi, phút yêu dấu -  trả ngày xưa !

J'oublierai, tout ce qui de toi m'emcombre.
Quên người đi, những cay đắng xin trả ... nắng mưa !

J'oublierai, même la douleur de l'absence.
Thôi thì quên, đành lòng quên luôn nỗi nhớ  -  vắng nhau....

Pour qu'aimé retrouve à nouveau un sens.
Cố quên hết, biết đâu sẽ ...yêu hơn... lần đầu ?

2.
J'oublierai, les nuits qui seront trop sombres.
Quên hết thôi, tối tăm trả về... đêm lẻ loi

Pour jeter ce qu'il restera de tes ombres.
Mới hay biết,  nhớ da diết ôm bóng đêm... nhớ đi ?

Ne jamais regretter ce qui nous attache.
Lời tạ tình, đêm thổn thức còn giữa tim bài thơ 

Libérer notre amour devenu tellement lâche.
Bay tự do, đôi tim trao
Sao lạc nhau trong bão tố ?


[chorus]
J'oublierai, tout ce que je t'ai donné.
Thôi ta tìm quên, vắt chi nhớ thương đến cạn khô !

J'oublierai, pour mentir tes vérités.
Thôi thì quên, dối chi phút dằn lòng năm xưa ?

Déchirer les avis aux souvenirs.
Ứa tim khóc, dấu yêu trả từng dòng mưa xối

J'oublierai, pour te fuir te réécrire.
Thôi đành quên, viết trang mới yêu thương từ đây... 

3.
Désolée, de n'être qu'un brouillard.
Tiếc chi nữa, bóng đã khuất sương khói xa

Une fumée qui s'évapore au hasard.
Lẽ nhân thế, tan hợp cũng vẫn chẳng quên ta ?

Égarée, entre ce monde et nulle part,
Biết nơi đâu cho ta trả hết nhớ nhung (tận cùng) ?

À chercher le chemin pour t'éffacer de ma mémoire.
Muôn trùng xa, không nơi đâu -  cho ta quên ai - ngàn nỗi đắng cay !


[chorus]
J'oublierai, tout ce que je t'ai donné.
Thôi quên đi, vắt chi nhớ thương đến cạn khô !

J'oublierai, pour mentir tes vérités.
Thôi thì quên, dối chi phút nhớ thương người đi ?

Déchirer les avis aux souvenirs.
Trả hết đi, yêu dấu trôi từng dòng mưa xối

J'oublierai, pour te fuir
Quên người đi, xin quên thôi !

Moi j'oublierai pour te réécrire.
Đành quên người đi, câu thơ viết mới

J'oublierai, tout
Thôi xin quên...người   mãi

J'oublierai, tout
Thôi xin quên...   hết

J'oublierai jusqu'à ton visage, ton nom.
Cố quên thôi tên trên khuôn mặt dần phai dấu

J'oublierai, jusqu'à perde la raison.
Quên người đi, chẳng nghĩa lý chi câu tạ từ

J'oublierai
Rồi cũng quên người

J'oublierai, tout
Quên hết nhé tình

J'oublierai, nout
Thôi thì ta ...quên

-

Sài Gòn, chiều chủ nhật 28/07/2013
Leaqua

>