Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Beatles – Imagine - John LennonBeatles – Imagine

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
 
***
Mường tượng ...
Lời Việt Leaqua
1.
Liệu rằng một ngày xóa cách chia ?
Trời liền đất kia ?
Địa ngục biến tan ?
 Bầu trời rộng thỏa sức bay !
Dường khuôn mặt ai cũng nở hoa !
Chiều muộn tình vẫn nắng !
Sưởi ấm
thế gian ....

2.
Mường tượng một ngày chẳng giới ranh !
Cần gì đấu tranh !
Chẳng còn lệ sầu khóc máu rơi !
Nhà thờ - Đền chùa chỉ ghé chơi
Cần đâu tìm nơi cứu rỗi linh hồn !
Phật cười và Chúa hát ?
Vui với nhân gian !

ĐK
Người cứ trêu tôi mộng mơ thôi !
Đời có đâu riêng tôi mơ mộng !
Một ngày biết đâu mọi người như tôi !
Loài người chung tình yêu đời

3.
Mường tượng mọi người sống thảnh thơi
Chẳng còn đời nghèo cảnh tả tơi
Chỉ còn tình đầy chẳng thể vơi
Nhọc nhằn ngọt bùi cứ sớt chia
Lòng tham dần tan biến mãi trên đời
Mọi người là anh em
Sống kiếp vô tư
 
ĐK
Thì cứ cho tôi mộng mơ đi !
Đời có đâu riêng tôi mơ gì !
Một ngày biết đâu mọi người như tôi !
Tìm mộng mơ, nào mất gì !  *:) happy
                                                                                                  

Sài Gòn
5:26 PM
06 . 08 . 2015
 
Leaqua
 

>