Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

C'est Dans Tes Yeux - Marie-Pier Perreault

 

C'est Dans Tes Yeux - Marie-Pier Perreault

  
Dis-moi pourquoi
Dis-moi comment
Je t'aime encore

Dis-moi le temps
Dis-moi le vent
Qui souffle encore

C'est dans tes yeux
C'est dans le feu
C'est dans tes yeux, qu'il dort

Dis-moi toujours
Dis-moi jamais
Un peu plus fort

Dis-moi la mer
Dis-moi la terre
Qui tourne encore

C'est dans tes yeux
C'est dans le feu
C'est dans tes yeux
C'est dans le feu qui dort en moi

Dis-moi les mots
N'en dit pas trop
Dis-moi l'amour
Dis-moi toujours
Qu'il est fort
Je t'aime encore

Dis-moi les choses
Que l'on nose jamais croire
N'en fais pas trop
Dis-moi les mots
De notre histoire

C'est dans tes yeux
C'est dans le feu
C'est dans tes yeux
C'est dans le feu qui dort en moi

Dis-moi les mots
N'en dit pas trop
Dis-moi l'amour
Dis-moi toujours
Qu'il est fort
Je t'aime encore

Qui a eu tord
Je t'aime encore
Je t'aime encore

De notre histoire

C'est dans tes yeux
C'est dans le feu
C'est dans tes yeux
C'est dans le feu qui dort en moi

Dis-moi les mots
N'en dit pas trop
Dis-moi l'amour
Dis-moi toujours
Qu'il est fort
Je t'aime encore

Qui a eu tord
Je t'aime encore
Je t'aime encore

-

Mắt Xưa Đâu Rồi ?
Lời việt Leaqua

1.
Cớ sao u sầu ?
Gửi trao nơi nào ?
Tìm mắt xưa đâu ?

Tháng năm u hoài
Gió rên đêm dài
Cạn hơi thương ai !

Tình khép mắt chờ
Nụ hôn phớt mi
Mình đâu thể ngờ
Tình đi

2.
Sẽ như... lâu rồi
Sẽ... không bao giờ
Quên ân tình nào !

Biển thôi thét gào
Đất thôi đâm chồi
Đành thôi thương nhau

Tìm đâu lửa hồng ?
Nồng trong mắt xưa
Vừa đâu đủ lời
Mời yêu dưới mưa

Còn thương ngày xưa !?

ĐK
Ánh mắt chất chứa
Từng lời " lỡ thương "

Ánh mắt đẫm nhớ
Ngàn lời vấn vương

Vẫn theo mãi....
 ........................
Tìm mắt xưa đâu ?
mmmmmmmmmmm

3.
Giữ tin yêu này
Biết dâng ai đầy
Bằng mắt xưa trao

Đắng cay ngọt ngào
Đúng sai duyên mình
Ngàn sau ly tan

Tìm đâu lửa hồng ?
Nồng trong mắt xưa
Vừa đâu đủ lời
Mời yêu dưới mưa
Còn thương ngày xưa !?

ĐK
Ánh mắt chất chứa
Từng lời " lỡ thương "

Ánh mắt đẫm nhớ
Ngàn lời vấn vương

Vẫn theo mãi....
 ........................
Tìm mắt xưa đâu ?

Còn thương ngày xưa !?
Còn thương ngày xưa !?
Còn thương ngày xưa !?
-
Sài Gòn, rạng sáng chủ nhật 18/08/2013
Leaqua


>