Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

PAST FOREVER - AGNETHA FALTSKOG

Past Forever
Agnetha Falstkog

If I could leave one thing behind
Let it touch the hearts of others
Make a difference in your time
If I could give what you gave me
Your beating heart, unselfishly
The kind of love that lasts
Past forever.


And that's a long long time
That's a long long time
What can't be broken
The kind of love that lasts
Past forever
That's what we leave behind
What can't be broken
The kind of love that lasts
Past forever.

If I could leave one thing behind
Let it hold the quiet promise
Of better days to come
And I should thank you endlessly
For the way you made me see
It's not the destination
It's the journey.

And that's a long long way
It's what we live for
The kind of love that lasts
Past forever
And that's a long long way
It's what we live for
The kind of love that lasts
Past forever.

Do you know that I love you
Past Forever
Do you know it for sure
Do you know that I keep you in my heart
Forever more?

And that's a long long time
That's a long long time
What can't be broken
The kind of love that lasts
Past forever
That's a long long way
It's what we live for
The kind of love that lasts
Past forever, past forever
It's what we live for
The kind of love that lasts
Past forever
Ooh ooh, past forever.
Mãi Xanh Xưa Thôi  !
Lời Việt Leaqua

1.
Yêu thương về mãi xanh trên thềm xưa
Chiều thu nép sau lưng anh ngại ngùng
Bài thơ xếp trong ngăn tim hồng

Anh ghi ngày nhớ năm thương đợi mong
Bút tích em trao tím nét tình nồng
Dẫu mấy mươi năm chất chồng
Mãi... xanh xưa thôi !

ĐK
Còn lại bao năm tháng xa
Giờ đây dẫu quá xa....
Vẫn chẳng hề phai dấu
Vẫn mãi xanh câu thơ nào
Mãi xanh xưa thôi !

Nhìn lại sau lưng đã xa
Tóc hóa màu sương khói
Tím thủy chung chưa phai màu
Mãi xanh xưa thôi !

2.
Xin muôn lần nếu trong tim còn nhau
Tình xanh mãi bao năm không hoen màu
Yêu cứ trao như đã từng

Bao nhiêu hẹn ước in sâu vào tim 
Hành trang thưở bên nhau đi tìm
Tận cuối đời tạ ơn nhau yêu đến muôn thu sau !

ĐK
Còn lại bao năm tháng xa
Vẫn chẳng hề phai dấu
Vẫn mãi xanh câu thơ nào
Mãi xanh xưa thôi !

Nhìn lại sau lưng đã xa
Tóc đã dày sương khói
Tím thủy chung chưa phai màu
Mãi xanh xưa thôi !
....
Chưa phai phôi
Dẫu bao lâu rồi
Chưa phai phôi
Mãi thương thôi...

Người có biết ?
Xin muôn sau
Xin con tim trao
Trinh nguyên một đời...

ĐK
Dù đã xa xôi...
quá xa...
Vẫn chẳng hề phai dấu
Vẫn mãi xanh câu thơ nào
Mãi xanh xưa thôi !

Nhìn lại sau lưng đã xa
Tóc hóa màu sương khói
Tím thủy chung niềm riêng giữ

Tím mãi mãi  thôi !
Vẫn mãi mãi thôi !


Giữ bốn mùa không mỏi
Dẫu tháng năm trôi nhanh đời
Vẫn mãi mãi thôi !
Nhớ thương
Vẫn mãi mãi thôi !

Sài Gòn, 27/02/2014
Leaqua


>